Erasmus İmkanları

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
 Bu konuda ayrıca Üniversitemiz Erasmus koordinatörlüğü internet sayfasını da (erasmus.erdogan.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz. 
Program kapsamında bölümümüzün aşağıdaki tabloda yer alan üniversitelerle anlaşmaları mevcuttur.