Tanıtım

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programının, ulusal ve uluslararası pazarlarda değişen koşulların dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin istatistik, sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 21 öğretim üyesi ve öğretim elemanından oluşan akademik kadrosu ve kurumsal yapısı ile her yıl ortalama 850 öğrenciye hizmet veren, 150 civarında mezun veren bir bölümdür. Lisans Programı; “Muhasebe ve Finansman”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Sayısal Yöntemler”, “Ticaret Hukuku”  ve “Kooperatifçilik” Anabilim dalları dâhilinde açılan derslerden oluşmaktadır.