Tanıtım

Bölümümüz Hakkında
Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programının, ulusal ve uluslararası pazarlarda değişen koşulların dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin istatistik, sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır.
Bölümümüzde;
–4’ü Profesör
–4’ü Doçent
–9’u Doktor Öğretim Üyesi
–7’si Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 24 Akademik Personel bulunmaktadır.